Om os & betingelser

Vi har uddannede og kvalificerede trænere gennem TRX’s internationale uddannelsessystem. Vi tør godt sige, at vi har landets bedst uddannede og mest erfarne trænere og tårnhøj kvalitetssikring. Det betyder, at du kan være 100% sikker på at få den bedste og sjoveste træning og undgå skader.

Vores mål er at levere udfordrende, afvekslende og sjove workouts til alle - uanset niveau.

Vi anvender alle TRX i vores egen træning, og du vil helt sikkert kunne mærke vores entusiasme og begejstring for TRX brænde igennem, når vi instruerer.

 

1. VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser er gældende for medlemskaber hos TRX Aarhus pr. 1/9 2016. Medlemsaftalen indgås mellem dig og TRX Aarhus (BAR A/D ApS), Karupvej 1, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 36894318

 

2. OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Du kan melde dig ind i TRX Aarhus online via vores bookingportal. Du kan benytte medlemskabet, så snart vi har registreret din tilmelding, og du har betalt online.

Til brug for oprettelsen af medlemskabet skal du oplyse om navn, e-mail og telefonnummer. For at kunne købe medlemskab skal du registrere dit betalingskort. Hvis dine kontakt/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal du straks rette dem i din brugerprofil. Det er medlemmets ansvar, at TRX Aarhus til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

For at blive medlem af TRX Aarhus, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år eller er umyndiggjort, kan du kun opnå medlemskab, hvis en myndig person/værge tegner medlemskabet for egen regning på dine vegne. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav, som vi måtte have mod dig i forhold til dit medlemskab.

 

3. VÆRDIGENSTANDE

Hos TRX Aarhus er det ikke muligt, at have genstande af værdi opbevaret i et aflåst skab under træning, men til gengæld kan du placere din taske, så du kan se den under dit ophold. TRX Aarhus bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 

4. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning foregår på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos TRX Aarhus. TRX Aarhus påtager sig ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området

 

5. MEDLEMSKAB

Et medlemskab hos TRX Aarhus giver ubegrænset adgang til holdtræning (annonceret på holdplanen), så længe medlemmet har gyldige klip eller et aktivt abonnement.

Alle TRX Aarhus’ medlemskaber er personlige, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskabet forbeholder TRX Aarhus sig retten til at ophæve medlemskabet uden refusion af evt. resterende klip/abonnement. Medlemmer skal på anmodning fra TRX Aarhus’ personale kunne fremvise billed-ID.

 

6. BETALING FOR MEDLEMSKAB

Medlemskabet betales via et betalingskort, som registreres hos Stripe. For at yde dig maksimal sikkerhed, gemmes ingen af dine kortoplysninger på TRX Aarhus’ servere.
Hvis du skifter bank eller ændrer betalingskort, skal du huske at opdatere det via vores hjemmeside/app.
Der er intet oprettelsesgebyr og ingen bindingsperiode. Du betaler forud for det medlemskab, du ønsker.

 

7. PRISÆNDRINGER OG ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i TRX Aarhus og via e-mail. Du vil altid kunne finde seneste version af vores medlemsbetingelser på vores hjemmeside.

Som medlem af TRX Aarhus er du altid underlagt den seneste version af disse medlemsbetingelser.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet som følge af ændringerne, kan du opsige medlemskabet i henhold til de almindelige opsigelsesvilkår, jf. pkt. 8.1.

 

8. OPSIGELSE/OPHÆVELSE

8.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE

Løbende medlemskab:
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udgangen af senest betalte måned. Opsigelse foretages via mail til info@trxaarhus.dk senest d. 20. i måneden, hvorefter vi deaktiverer dit medlemskab efter senest betalte periode. Der er ingen bindingsperiode. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler bevisbyrden medlemmet.

Klippekort:
Hvis du træner via klippekort, refunderes dine købte klip ikke, men til gengæld udløber de heller ikke.

 

8.2 BORTVISNING

Vores til enhver tid gældende husregler samt anvisninger givet af TRX Aarhus personale skal følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. TRX Aarhus kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.

TRX Aarhus kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse fra TRX Aarhus’ side vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt.

Såfremt TRX Aarhus ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af bookingprofil, lovbrud og krænkende adfærd i TRX Aarhus.

 

9. BEHANDLING AF PERSONDATA

TRX Aarhus registrerer oplysninger om de personer, der har indgået en medlemsaftale med TRX Aarhus. Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. TRX Aarhus registrerer følgende typer af oplysninger om dig: navn, email og telefonnummer. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og TRX Aarhus. Oplysningerne opbevares i 36 måneder.

Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende TRX Aarhus’ behandling af dine personoplysninger skal ske til TRX Aarhus, Karupvej 1, 8000 Aarhus eller på info@trxaarhus.dk

Klager over TRX Aarhus’ behandling af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

10. KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til vores medlemsservice på e-mail info@trxaarhus.dk

Du har desuden mulighed for at klage over dit køb hos TRX Aarhus, ved at indbringe en klage for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på forbrug.dk

 

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

 

12. KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på info@trxaarhus.dk eller 40 62 92 31.

TRX Aarhus
Karupvej 1
8000 Aarhus
Danmark

Nyheder03.09

2019

Kommentar: 1 • Likes: 28 • Læs mere

💪 "TRX 45" fra i aften, tak for god energi 1️⃣TRX Inverted Row (+ hip press) 2️⃣TRX Single Leg Squat (+ single arm)

03.09

2019

Kommentar: 2 • Likes: 27 • Læs mere

Fredag og lørdag har du mulighed for at træne lige her! På toppen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter er der træning for alle, der ikke er bange for frisk luft. Vi aflyser hvis det lyner - ik...

02.09

2019

Kommentar: 3 • Likes: 24 • Læs mere

🧓 Senior TRX 🧓 ➡ Se hvor stærkt de 19 seniorer trænede i formiddag. Her dagens sidste øvelse "Side planke" inden kaffen - som I kan høre :D ➡ Gratis prøvetime? Skriv til smm@trxaarhus.dk

Se betingelser
TRX Aarhus (BAR A/D ApS) - Karupvej 1 - 8000 Aarhus - T: 40 62 92 31 - E: info@trxaarhus.dk
| Cookiepolitik
Top